Rychlá půjčka.

Peníze do 15 minut od schválení klientům vybraných bank v pracovní dobu.

  • Rychle
  • Bezpečně
  • Jednoduše
Online půjčka až 250 000 Kč a bez poplatků.

Členství v asociacích

PROFI CREDIT provozující aplikaci Razdva půjčka je členem několika asociací. Zde najdete jejich jmenný seznam

SOLUS

SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob se sídlem v Praze. Jeho název vznikl složením počátečních písmen původního názvu, a to Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům, který zároveň nejlépe charakterizuje jeho hlavní cíl.

SOLUS zahájil činnost dne 18. června 1999. SOLUS spravuje registr dlužníků, ve kterém mohou jeho členové prověřovat úvěrovou bezúhonnost žadatelů o úvěr. Zpracování negativního on-line registru FO (registr spotřebitelů) a negativního on-line registru IČ (registr podnikatelů a právnických osob) zajišťuje pro sdružení SOLUS Společnost pro informační databáze, a.s. Negativní klientské registry SOLUS jsou na českém trhu jedinečné v tom, že shromažďují informace o spotřebitelích i podnikatelských subjektech napříč různými ekonomickými sektory. Možnost realizovat dotazy do negativních klientských registrů SOLUS mají jen členové sdružení SOLUS, a to např. z řad bank, nebankovních finančních institucí a mobilních operátorů. PROFI CREDIT je členem sdružení SOLUS od roku 2004.

NRKI

Zájmové sdružení právnických osob CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. bylo založeno dne 8. 10. 2004 za účelem zajištění a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů - fyzických a právnických osob.

CNCB shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o jejich klientech, zajišťuje jejich zpracování a provozuje tak Nebankovní registr klientských informací. CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. je subjektem, prostřednictvím kterého si věřitelské společnosti vzájemně vyměňují určité údaje o svých klientech. A to tak, aby předcházely možným podvodům a nekalým praktikám ze strany některých svých klientů a aby se chránily proti riziku nesolventnosti klientů. PROFI CREDIT je členem sdružení NRKI od 1. 4. 2011.

Informační memorandum (PDF) - platnost od 1. 7. 2024

Information memorandum NBCIR (PDF) - effective 01/07/2024

Odkazy na poučení o registrech SOLUS (aktulizovaná verze k 21. 8. 2019)

Poučení o registru FO Registru IČ a Registru POR

Poučení o Registru třetích stran sdružení SOLUS