Rychlá půjčka.

Peníze do 15 minut od schválení klientům vybraných bank v pracovní dobu.

  • Rychle
  • Bezpečně
  • Jednoduše
Online půjčka až 250 000 Kč a bez poplatků.

Slovníček pojmů

BRKI

BRKI je bankovní registr klientských informací, ve kterém si finanční instituce (podnikatelské společnosti, které nabízí finanční služby) zjišťují informace o potenciálních klientech a hodnotí společně s dalšími údaji jejich solventnost (platební schopnost).

Likvidita

Likvidita, nebo také likvidnost znamená platební schopnost fyzické nebo právnické osoby splácet finanční závazky a to spíše v krátkodobém horizontu. V užším slova smyslu bývá užívána tzv. absolutní likvidita, která vyjadřuje schopnost různých aktiv (majetku podniku) se rychle přeměnit bez větších ztrát v peníze a tím firmě posloužit k úhradě závazků.

NRKI

NRKI je nebankovní registr klientských informací, ve kterém si finanční instituce (podnikatelské společnosti, které nabízí finanční služby) zjišťují informace o potenciálních klientech a hodnotí společně s dalšími údaji jejich solventnost (platební schopnost).

Platební schopnost

Platební schopnost je jeden z faktorů, který je brán v potaz při schvalování úvěru u bank a nebankovních úvěrových společností. Určuje schopnost soukromé anebo právnické osoby splácet závazky (z krátkodobého i dlouhodobého hlediska).

RPSN

RPSN, tzv. roční procentní sazba nákladů, udává výhodnost úvěru, o který uživatel žádá.

Solus

SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je přispívat k prevenci předlužování klientů, prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení atp.

Solventnost

Solventnost či solvence znamená platební schopnost fyzické nebo právnické osoby splácet finanční závazky a to v dohodnutých lhůtách a spíše dlouhodobém horizontu.

Úrok

Úrok je částka, kterou dlužník zaplatí navíc za půjčení peněz od věřitele (finanční instituce).

Úroková míra

Úroková míra vyjadřuje velikost úroku a je udávána v %

Úroková sazba

Úroková sazba je měřítko ceny peněz, která určuje kolik z jistiny musí dlužník za předem smluvně stanovenou dobu věřiteli za půjčku nebo úvěr zaplatit.