Rychlá půjčka.

Peníze do 15 minut od schválení klientům vybraných bank v pracovní dobu.

  • Rychle
  • Bezpečně
  • Jednoduše
Online půjčka až 250 000 Kč a bez poplatků.

26. 05. 2023 | Rychlá půjčka

Chci půjčit peníze kamarádovi. Je nutná smlouva? A co by měla obsahovat?

Zpět na blog

Kamarádské vztahy si pěstujeme dlouhé roky. Přesto všechno se mohou i ta nejlepší přátelství zhroutit, když do hry vstoupí půjčka. Jelikož má na vzniklou situaci svůj názor si sám zákon, seznamte se s tím, co vás má v souvislosti s touto formou zápůjčky zajímat.

Chci půjčit peníze kamarádovi. Je nutná smlouva? A co by měla obsahovat?

Zápůjčka neboli úvěr

Mezi námi se půjčkám kamarádům nebo známým říká spíše laskavost, ale z pohledu zákona je to zápůjčka nebo čistě a jednoduše úvěr. Rozdíly mezi pojmenováními nebo označeními však nakonec stojí na formalitách, které nám mohou půjčované peníze zachránit. Zatímco v případě laskavosti netrváme na tom, abychom sepisovali smlouvu, v druhém případě jsou smlouvy něčím nepostradatelným.

Při zvažování toho, jestli svému příteli nebo známému půjčíte či nikoliv, můžete slýchat ze strany svého okolí upozornění. „Nedělej to, nevrátí se ti to,“ nebo „Je to opravdu moudré rozhodnutí?“

Lehký skepticismus vyplývá především z jejich vlastní zkušenosti, ve které to neskončilo zrovna pozitivním scénářem. Opomíjet jejich zkušenosti se nemusí vyplatit, proto sundejte růžové brýle, zapomeňte na roky kamarádství a přistupujte k půjčce financí formálně správně.

I ti nejlepší přátelé se mohou podrazit. I u dlouholetých kamarádů mohou právě zápůjčky způsobit problémy.

Smlouva jako pojistka vrácení peněz

I když se mezi kamarády uzavírají smlouvy jenom stěží, můžeme ji v tomto případě brát jako pojistku vrácení peněz. Bez smlouvy se člověku nemusí podařit získat finance zpět a ústní dohoda není dostačující. Na „dobré slovo“ dopláceli lidé už dříve, nedělejte tu stejnou chybu ani nyní.

Možná ve vaší cestě stojí překážka v podobě domněnky, že smlouvu musí sepisovat právník či advokát. Nemusíte však investovat kvůli jednorázové záležitosti. Na internetu se nyní nachází několik vzorů, případně stačí, abyste se drželi několika konkrétních náležitostí a smlouvu připravili ve dvou vyhotoveních.

Co by měla smlouva obsahovat?

Smlouvu sice mnozí berou jako formalitu, nakonec se však jedná o ten nejúčinnější nástroj, jak z dlužníka dostat peníze zpátky. Vždyť se i rychlá půjčka sjednává na smlouvu, tak proč byste své úspory poskytovali druhému jen tak?

Součástí smlouvy musí být identifikace obou zúčastněných stran čili jak dlužníka, tak věřitele. Chybět nesmí jejich jména, trvalá bydliště, dále rodná čísla a číslo občanského průkazu. Datum sepsání smlouvy a prostor pro podpisy – to jsou samozřejmosti.

Stejně tak nesmí ve smlouvě chybět informace týkající se půjčky samotné. Jak vysoká zápůjčka je? V jaké podobě věřitel finance druhé straně poskytne? Hotově nebo převodem? Pokud převodem, tak na jaký bankovní účet? Další důležitou položkou je ujednaný způsob vrácení půjčky a datum, do kterého musí dlužník peníze věřiteli splatit.

Ve smlouvě se má vyskytovat také výše sjednaného úroku, pokud je. Úroky z prodlení obvykle v kamarádských zápůjčkách nebývají, ale pakliže půjčujete peníze spíše známému než příteli, možná stojí za zvážení i tato pojistka proti prodloužení návratnosti úvěru.

Podmínky jsou zcela ve vašich rukách

Rychlá půjčka se sjednává za předpokladu, že si poskytovatel úvěru nadiktuje své podmínky v rámci půjčování. Kamarádské půjčky nemusí být takovými podmínkami svazované, ale mohou. To, na čem se v rámci zápůjčky dohodnete, je ryze ve vašich rukách. Úrok nebo bez úroku? Doba splácení rok nebo deset let? Nutnost splatit jednorázově nebo na splátky? To jsou otázky směřující ryze na vás, respektive na smluvní strany.

Jak jsme již zmínili, přátelské půjčky bývají většinou bezúročné čili se na ně nevztahuje úrok. Pokud už ale úrok je, bývá zpravidla velmi nízký, spíše symbolický.

Pomoct může právník

I když při půjčování peněz kamarádovi nikdo nedoufá v černý scénář, někdy nastává. V těchto situacích hraje klíčovou roli právě to, jestli jste podepsali smlouvu. V případě, že se smluvní strany zavázaly smluvně, se v případě nesplácení na smlouvu můžete obrátit. Stejně tak na právníka, který vám prozradí, jaké jsou možné další tahy. Zatímco někdy se to řeší upomínkou, jindy až žalobou.

V případě, že strany mezi sebou smlouvu nesjednali, nepomůže ani obrácení se na právníka. Dobré slovo či slovní úmluva není vymahatelná, tedy alespoň ne tou formální a řádnou cestou.

V souvislosti s tímto scénářem se nabízí otázka, jestli je vymáhání zápůjčky datově limitované či ohraničené. A ano, je to skutečně tak. K oslovení právníka v případě nesplácení půjčky kamarádem se nemůžete odhodlávat věčně. Máte na to pouze tři roky od data splatnosti půjčky. Do této doby se musíte jako věřitel přihlásit a dlužníka v nejzazším případě zažalovat, pakliže nevidíte jinou cestu.

Půjčit nebo nepůjčit blízkým?

Řada finančních specialistů se shoduje na tom, že odmítnutí půjčky blízkým je mnohem méně bolestivé a méně stresující než žádost přijmout. Jinými slovy říkají, že v případě potřeby peněz byste se měli obrátit spíše na produkty, jako je například půjčka online. Rychlost jejich vyřízení je překvapivá, podmínky nebývají dlouhodobě svazující, navíc jsou peníze na bankovním kontu stejně rychle, jako byste si je půjčili od někoho blízkého.

Půjčky blízkým se mohou v mnoha případech dostat na stupínek takzvaného „nekonečného dluhu“. Nastává to zejména v situaci, kdy chybí smlouva nebo kdy ve smlouvě není uvedené datum konkrétního dne vrácení půjčky. Pro druhou stranu čili stranu dlužníka totiž v případě půjčky od kamaráda nebývá prioritou dluh smazat. „Od toho jsou přece kamarádi,“ říkají si.

Přečtěte si něco dalšího