Rychlá půjčka.

Peníze do 15 minut od schválení klientům vybraných bank v pracovní dobu.

  • Rychle
  • Bezpečně
  • Jednoduše
Online půjčka až 150 000 Kč a bez poplatků.

10. 01. 2023 | Půjčka online

Co musí obsahovat smlouva o půjčce?

Zpět na blog

Žádostí o půjčku si projde velká část populace, často i několikrát za život. Zejména pro člověka, který o úvěr žádá úplně poprvé, jde ale o poměrně stresující proces. Přeci jen musíte dané finanční instituci poskytnout mnoho informací a dokumentů a projít určitým sítem podmínek a požadavků, aby společnost vaši žádost o půjčku schválila. A pak přijde podepisování smlouvy, která nemusí být vždy zcela pochopitelně napsaná. Proto jsme si pro vás připravili shrnutí, které vám pomůže se ve smlouvě o úvěru lépe zorientovat.

Co musí obsahovat smlouva o půjčce?

Základním pravidlem je vědět, co podepisujete

Ještě před tím, než smlouvu o finanční půjčce podepíšete, pořádně si ji pročtěte. Nenechte se tlačit časem ani pohledy či řečí těla úředníka na druhé straně stolu. Mějte na paměti, že se podpisem zavazujete k poměrně velké zodpovědnosti, která nezřídka trvá dlouhé roky. Proto máte právo si informace uvedené ve smlouvě ověřovat, a pokud něčemu nerozumíte, neměli byste se stydět zeptat. 

Pokud vás oslovila půjčka online, máte výhodu v tom, že vás při čtení a rozebírání cizích termínů ve smlouvě nebude nikdo popohánět. Smlouvu včetně produktových podmínek totiž dostanete k dispozici elektronicky. A tak si vše můžete ověřit a dohledat na internetu nebo se s dotazy a připomínkami klidně i opakovaně obrátit na poskytovatele úvěru. Zaměstnanci zákaznického servisu jsou tam přesně z tohoto důvodu. Nebojte, žádný učený z nebe ještě nespadl.

Identifikační a kontaktní údaje obou stran

Aby byla jakákoliv smlouva závazná a platná, musejí být veškeré uvedené informace a údaje obou stran kompletní a správné. 

U klienta jde o jméno, datum narození, rodné číslo, telefon, e-mailovou adresu a další identifikátory. Kromě překlepů, kdy se úředník může při vyplňování údajů takzvaně upsat, si dejte pozor především na problematiku adresy vašeho pobytu. Pokud totiž reálně bydlíte na jiné adrese, než je vaše trvalé bydliště uvedené v občanském průkazu, je nutné tuto skutečnost poskytovateli oznámit a zohlednit ji i ve smlouvě. 

Náleží-li vám tituly a identifikační údaje jako je IČO či DIČ, i ty by měly být v rámci smlouvy o úvěru uvedeny. 

Poskytovatel půjčky pak musí kromě svých identifikačních a kontaktních údajů uvést i informace o takzvaném orgánu dozoru. Většinou jde o Českou národní banku. Ta ale může za splnění určitých zákonných podmínek pověřit kontrolou jiný kompetentní orgán.

Služby, které jste si sjednali nad rámec produktu

Součástí smlouvy o finanční půjčce taktéž rozhodně musí být informace o službách, které jste si sjednali jako doplňkové. 

Jde kupříkladu o pojištění proti neschopnosti splácet úvěr v případě ztráty zaměstnání nebo například dlouhodobé pracovní neschopnosti. V podobných nepředvídatelných situacích, které znamenají menší příjem a tedy i možný problém se splácením, se jedná o službu k nezaplacení.

U většiny finančních produktů, jako je kupříkladu půjčka online, ať už u bankovních nebo nebankovních společností, je ale toto pojištění součástí finančního produktu jen výjimečně. Proto si zmínku o něm či jiné doplňkové službě ve smlouvě pozorně ohlídejte. 
Stejně nutně musí smlouva zmiňovat také konkrétní podmínky plnění a výši poplatku, jenž budete za tuto službu nad rámec úvěru věřiteli hradit.

Další nenápadné, leč důležité detaily

Berete si účelový spotřebitelský úvěr? I to musí věřitel ve smlouvě, kterou vám předkládá k podpisu, uvádět. A to konkrétně a pochopitelně podle pravdy. U spotřebitelské půjčky, kde je jasně definován účel čerpání půjčených finančních prostředků, jde o velmi důležitou informaci. Proto na této formalitě trvejte.

Nenápadným, ale nutným bodem, který se ve smlouvě o úvěru musí objevit, je i poplatek za jeho předčasné splacení. Pokud se vám naskytne možnost splatit vaši půjčku ještě před předem stanoveným termínem, je dobré vědět, kolik vás to bude stát. Někdy je totiž sazba této sankce tak vysoká, že se nevyplatí do předčasného splacení vůbec jít.

Výše úvěru a konkrétní detaily jeho čerpání

Asi nikoho nepřekvapí, že hned po identifikačních a kontaktních údajích je nejzákladnější povinnou součástí každé smlouvy také informace o úvěru samotném. Přehledně obsahovat by smlouva měla i konkrétní pojmenování úvěru. Jednoduše proto, aby z textu smlouvy jasně vyplývalo, zda se finanční produkt, ke kterému se upisujete, jmenuje například bezhotovostní, spotřebitelská nebo třeba rychlá půjčka.

Společnost, která vám finance půjčuje, musí uvést přesně stanovenou částku, na níž jste se dohodli. Zmiňovat se však musí také o způsobu, jakým budete půjčku splácet, i o počtu, výši a frekvenci oboustranně odsouhlasených splátek. A to včetně všech poplatků, úroků a hodnoty RPSN (roční procentní sazba nákladů). Nezapomeňte si vždy ověřit délku fixace RPSN, abyste časem nebyli nepříjemně překvapeni její změnou. Roční procentní úroková sazba totiž může být pohyblivá.

Podmínky a sankce v případě odstoupení od smlouvy

Stejně jako u každého závazného kontraktu, i v případě smlouvy o finanční půjčce mají obě strany zákonné právo od dohody odstoupit. Proto vám doporučujeme si taktéž ohlídat, aby smlouva mluvila právě i o specifických podmínkách, za kterých tak lze učinit. I tady by se měl objevit postup, jakým se ukončení smluvního vztahu obou stran řeší, a jaké sankce z něj mohou vyplývat.

V případě neúčelové půjčky lze obvykle odstoupit ve dvoutýdenní lhůtě. Tu udává zákon, který zmiňuje i obecná pravidla odstoupení od půjčky. Důležitá je forma odstoupení. Musí být druhé straně, tedy bankovní či nebankovní společnosti, s níž jste smlouvu uzavřeli, doručeno písemně. To znamená buď poštou, nebo datovou schránkou. 

Důvodem pro odstoupení může být vaše rozhodnutí, že půjčku nakonec nepotřebujete nebo nechcete, ale třeba i to, že byste si od stejné společnosti raději vzali jiný finanční produkt.

 

Přečtěte si něco dalšího