Rychlá půjčka.

Peníze do 15 minut od schválení klientům vybraných bank v pracovní dobu.

  • Rychle
  • Bezpečně
  • Jednoduše
Online půjčka až 250 000 Kč a bez poplatků.

21. 09. 2023 | Půjčka ihned

Finance a manželství: Jak spravovat společné finance, řešit rozepře a dosáhnout souladu

Zpět na blog

Finance a manželství: Jak spravovat společné finance, řešit rozepře a dosáhnout souladu

Finance a manželství: Jak spravovat společné finance, řešit rozepře a dosáhnout souladu

Otevřeně komunikujte

Prvním stavebním kamenem pro úspěšnou správu společných financí je otevřená komunikace. Důvěra a pochopení mezi partnery jsou klíčové pro zdárné řešení všech finančních otázek. Jak takovou komunikaci vést?

    • Pravidelně diskutujte o stavu svých financí, cílech a plánech.

    • Zajímejte se o názory svého partnera.

    • Aktivně naslouchejte jeho obavám a představám.

Kromě toho také otevřeně hovořte o jakýchkoliv finančních problémech, které by se mohly v budoucnu objevit či které již dokonce nastaly. Pokud máte dluhy nebo nepředvídané výdaje, sdělte to svému partnerovi co nejdříve. Společnou diskuzí můžete najít i takové řešení, které by vás samotné nenapadlo.

Vytvořte společný rozpočet

Velmi důležitým krokem je vytvoření společného rozpočtu. Společný rozpočet vám totiž umožní sledovat vaše příjmy a výdaje a plánovat na základě reálných čísel chod celé vaší domácnosti.

Do společného rozpočtu zahrňte všechny adekvátní položky. Mezi ty patří běžné i nestandardní výdaje na domácnost, výdaje na dopravu, jídlo, nákup spotřebního zboží do domácnosti, výdaje na zábavu, spoření či pojištění. Součástí bude i hypotéka nebo nájem, veškeré další výdaje na bydlení a samozřejmě všechny dluhy. Na druhé straně rozpočtu pak budou stát všechny vaše příjmy – ze zaměstnání, z podnikání, pronájmu apod. Nezapomeňte započítat také různé příspěvky od státu, brigády či rentu.

Následně se společně domluvte na tom, jak své příjmy efektivně rozdělíte mezi výdaje. Z části příjmů byste také měli být schopní tvořit okamžitou, střednědobou i dlouhodobou rezervu.

Pamatujte na to, že rozpočet není statický. Je to živoucí organismus, který se mění spolu s vámi. Pravidelně svůj rozpočet aktualizujte a diskutujte o něm. Průběžně také sledujte, jak se držíte stanovených cílů a cest, jak těchto cílů dosáhnout. 

Stanovte si společné cíle

Abyste dosáhli souladu ve financích, je důležité spojit své sny a plány. Diskutujte o tom, čeho chcete v budoucnu dosáhnout, a stanovte si společné cíle. To může zahrnovat plánování dovolené, nákup domu nebo bytu, školné pro děti, přípravu na důchod i rozhodnutí, zda je nutná půjčka ihned. Společné cíle vám dávají motivaci a určují směr.

Vytvoření takových cílů vám nejen pomůže dosáhnout finančního souladu, ale také posiluje váš vztah. Společné plánování ve vás totiž bude podporovat pocit sounáležitosti, jednoty a důvěry ve vaše manželství.

Myslete na zadní vrátka

Nezapomínejte na to, jak důležitá je pro vaše finanční plánování rezerva. Pomůže vám totiž překonat potíže např. při nepředvídaných výdajích, jako jsou lékařské zákroky, opravy domu, havárie automobilu apod., ale také při ztrátě zaměstnání nebo přírodních katastrofách, jako jsou povodně, vichřice a další.

Mnoho z těchto záležitostí můžete také bezpečně krýt pojištěním. A právě dostatečná rezerva a kvalitní pojištění může snížit váš stres a tlak na vaše manželství v těžkých časech.

Rozdělte si role

Na úvod identifikujte své silné stránky a dovednosti. Někdo může být lepší ve sledování výdajů a vedení rozpočtu, zatímco druhý se může cítit silnější v kramflecích v oblasti investic a spoření. Důležité však je, abyste byli jednotný tým.

Následně si rozdělte role a určete, kdo bude odpovídat za správu jednotlivých sekcí vašich financí. Měli byste vědět především:

    • kdo povede rozpočet,

    • kdo bude mít na starosti pravidelné odchozí platby,

    • kdo bude sledovat nákupy,

    • kdo dohlídne na platbu daní a poplatků,

    • kdo bude řídit investice.

Každý z partnerů by měl mít svou roli a možnost spolupracovat a podílet se na dosažení společných cílů.

Navzájem se respektujte

Každý člověk má jiný vztah k penězům a jiné finanční návyky. Je důležité respektovat tyto rozdíly a hledat kompromisy. Může se stát, že jeden partner je více nakloněn úsporám, zatímco druhý preferuje častější výdaje na zábavu, protože si chce život užívat plnými doušky. Klíčem je najít zlatou střední cestu, která bude oběma partnerům vyhovovat.

A pokud máte pocit, že se s finančními otázkami nedokážete sami vypořádat, nebo jste se již ocitli ve složité finanční situaci, nebojte se vyhledat profesionálního finančního poradce. Ten vám totiž může pomoci s plánováním, investicemi i řešením dluhů. Je to odborník, který má bohaté zkušenosti a znalosti, a pomůže vám zlepšit vaše finanční postavení.

Hlavními výhodami spolupráce s finančním poradcem jsou:

    • jeho odbornost a hluboké znalosti o různých aspektech financí, investic a plánování,

    • řešení, která budou odpovídat právě vašim potřebám a cílům,

    • nalezení možných rizik vaší finanční situace,

    • důkladná analýza vašich financí,

    • navržení konkrétních kroků pro zlepšení.

Při hledání vhodného poradce si ověřte jeho zkušenosti, certifikáty a poohlédněte se také po referencích. Měl by to být váš dlouhodobý partner ve finančním světě, ve kterého budete mít opravdovou důvěru.

Ať už se rozhodnete pro spolupráci s finančním poradcem, či nikoliv, pamatujte na to, že v manželství jsou finance důležitým faktorem, který ovlivňuje vaše štěstí a stabilitu. Správná komunikace, společný rozpočet a respekt k finančním rozdílům vám mohou pomoci dosáhnout vzájemného souladu a harmonie. Jakmile se totiž dvě osoby stanou životními partnery, sdílejí nejen své sny a radosti, ale také své finanční závazky. Nebojte se pracovat na svých financích jako tým a pamatujte si, že společný cíl je spokojené a prosperující manželství.

Přečtěte si něco dalšího