Rychlá půjčka.

Peníze do 15 minut od schválení klientům vybraných bank v pracovní dobu.

  • Rychle
  • Bezpečně
  • Jednoduše
Online půjčka až 250 000 Kč a bez poplatků.

13. 04. 2023 | Půjčka ihned

Finanční plánování: Jak si správně naplánovat své finance pro střednědobé a dlouhodobé období?

Zpět na blog

Schopnost správně řídit své finance, mít možnost vydělat si dostatek peněz, schopnost s nimi hospodařit, aby se člověk neměl špatně, ale zároveň dokázal ušetřit na horší časy, to vše patří často k velmi vzdáleným cílům. Často naše snahy skončí na špatně nastavených rozpočtech a nečekaných výdajích. Jak si ale rozpočet nastavit směrem k udržitelné budoucnosti?

Finanční plánování: Jak si správně naplánovat své finance pro střednědobé a dlouhodobé období?

Co je finanční plánování?

Finanční plánování je proces, který pomáhá jednotlivcům, rodinám nebo firmám plánovat a řídit své finance tak, aby byly efektivní a účinné. Zahrnuje sběr a analýzu finančních informací, která může probíhat buď prostřednictvím cíleného vzdělávání, nebo zprostředkovaně s pomocí finančních poradců, kteří se v této oblasti pohybují.

Finanční informace, které vnímáme jako rozhodující, jsou samozřejmě příjmy, výdaje, dluhy a investice. Na jejich základě pak vytváříme plán, který pomůže optimalizovat využití finančních prostředků.

Pokud se bavíme o stanovení finančního plánu na střednědobé a dlouhodobé období, musíme mít na paměti jeho hlavní cíl. Zabránit neočekávaným finančním problémům a dosáhnout co největšího výnosu.

Jaké jsou tedy základní kroky finančního plánování?

  • Stanovení finančních cílů – určení konkrétních a měřitelných cílů, jako je například ušetření peněz na výdaje související s novým domem, vzděláním, investicí do podnikání nebo vytvoření nouzového fondu.
  • Analýza informací – vyhodnocení finanční situace, výpočet čisté hodnoty majetku a zhodnocení finančních rizik. Sběr informací o příjmech, výdajích, dluhových závazcích, úsporách a investicích. Tato analýza pomůže určit, kolik prostředků je k dispozici pro dosažení střednědobých finančních cílů.
  • Plánování výdajů a úspor – po zjištění stávající finanční situace může být nutné přehodnotit výdaje a přizpůsobit je tak, aby byly v souladu s plánovanými střednědobými cíli. Zároveň můžeme navrhnout úsporná opatření, abychom ušetřili více peněz pro plánované výdaje.
  • Plánování investic – určení vhodných investičních nástrojů pro dosažení střednědobých cílů, jako jsou akcie, dluhopisy, investiční fondy nebo nemovitosti. Je důležité vzít v úvahu rizika spojená s každou investicí a poradit se s odborníky.
  • Vytvoření nouzového fondu – vytvoření fondu, který by měl obsahovat minimálně 3–6 měsíců výdajů, abychom zabránili finančním problémům v případě neočekávaných událostí, jako je například ztráta práce.
  • Monitorování a aktualizace plánu – pravidelné sledování plánu a jeho aktualizace, abychom zajistili dosažení finančních cílů v souladu s očekáváním a aby se včas provedly případné úpravy.

Správné finanční plánování může pomoci lidem dosáhnout jejich finančních cílů, maximalizovat úspory a minimalizovat finanční rizika.

Finanční plánování jako přístup k financím

Finanční plánování a půjčky jsou dvě různé věci. Finanční plánování se zaměřuje na plánování a správu vašich financí na středně a dlouhodobé období, zatímco půjčky slouží k rychlému řešení krátkodobých finančních potíží.

Půjčky, jako je půjčka ihned a jim podobné, banky a nebankovní instituce obvykle poskytují na krátkou dobu a mají vysoké úrokové sazby. Mohou být užitečné v případě neočekávaných finančních potíží, jako je například neplánovaný výdaj nebo náhlá potřeba peněz. Nicméně, závislost na půjčkách může vést k nadměrnému dluhu a finanční nestabilitě.

Na druhé straně, finanční plánování je dlouhodobý proces, který zahrnuje plánování vašich financí, abyste dosáhli určitých finančních cílů. To může zahrnovat plánování důchodu, investování do dlouhodobých projektů nebo snižování dluhu. Finanční plánování vám umožňuje připravit se na budoucnost a minimalizovat rizika, což může vést k finanční stabilitě a většímu úspěchu v budoucnu.

Celkově řečeno, půjčka ihned je krátkodobým řešením finančních potíží, zatímco finanční plánování je dlouhodobým procesem, který vám umožňuje plánovat vaše finance pro dosažení finanční stability a úspěchu v budoucnu.

Nástroje na správu financí

Pokud začínáme se správou svých financí, je nezbytné si doplnit určité základy finanční gramotnosti a získat alespoň základní povědomí o možnostech, které se nám v daný moment nabízejí. Společný bod, který mají ale všechny úvahy společný, je stanovení správného rozpočtu pro danou situaci. Je dobré mít přehled o svých příjmech a výdajích, zároveň s nimi zacházet tak, aby byly v souladu s našimi finančními možnostmi a stanovenými cíli.

Spořit nevyužité prostředky je dobré kdykoliv je to možné. Vždy je ale dobré dávat pravidelně bokem alespoň malou částku. Díky tomu dokážeme vytvořit určitý balík prostředků na dobu nouze, který můžeme vnímat jako takový nouzový fond a který je důležitý pro finanční stabilitu. Cílem může být uložení 3–6 měsíčních výdajů na nouzový fond, aby vám pomohl v případě neočekávaných situací.

Dalším bodem je určité rozhodnutí omezit výdaje na nezbytné věci a dokázat se na své výdaje podívat z vyšší perspektivy. Jsou opravdu výdaje, které nám v daný moment připadají naprosto nezbytné, opravdu nutné? Je třeba zvážit, zda opravdu potřebujeme jiné věci, jako je značkové oblečení, luxusní dovolená či dražší auto. Je dobré se na výdaje dívat z té vyšší perspektivy a sledovat, zda jsou v souladu s našimi finančními cíli.

Nebankovní půjčka je typickým příkladem, který člověku pomůže v krátkodobém hledisku, ale v rámci dlouhodobých cílů je spíše nerozumná. V rámci života s vyrovnaným rozpočtem, který může být cílem pro mnoho domácností, je dobré se vyvarovat nadměrného dluhu. Je na místě snažit se o minimalizaci svých dluhů a vyhnout se nadměrnému využívání možností, jako je třeba lehké a rychle přístupné získání půjček či kreditních karet.

Investice, které nám pomáhají ve zhodnocení prostředků, je na místě volit rozumně a mít je pouze na takových místech, které jsou v souladu s přijatelným rizikem. Na místě je rozhodně pravidelná konzultace s odborníky na finančním trhu, kteří nám mohou pomoci rozdělit naše prostředky na jednotlivé „hromádky“ podle nejvýhodnějších kurzů a možností.

Finanční plánování stojí zejména na snaze o dosažení dlouhodobých cílů – určité finanční stability. Je tedy vhodné si tyto cíle pravidelně rekapitulovat a vnímat, zda jsme opravdu na cestě k jejich plnění.

Přečtěte si něco dalšího