Rychlá půjčka.

Peníze do 15 minut od schválení klientům vybraných bank v pracovní dobu.

  • Rychle
  • Bezpečně
  • Jednoduše
Online půjčka až 250 000 Kč a bez poplatků.

24. 04. 2023 | Půjčka online

Kdy se vyplatí využívat odložení splátek?

Zpět na blog

Situace, kdy nemáte finance na pravidelnou měsíční splátku půjčky či úvěru, je značně nepříjemná. Avšak není neřešitelná. A to je rozhodně dobrá zpráva. Složitější však může být samotné vyřízení odkladu splátky. A navíc vás to nejspíš bude stát i něco navíc.

Kdy se vyplatí využívat odložení splátek?

Odložení splátek nemusí být problém

Zhruba třetina Čechů má nějakou tu půjčku nebo hypotéku. A zhruba každý třetí člověk se někdy dostal do menších či větších problémů se splácením. Pokud je to aktuálně i váš případ, máme dobrou zprávu. Vaše situace má řešení.

Odklad půjčky je jednou z mnoha možností, které nám mohou pomoci překonat nepříznivou situaci, kdy nemáme prostředky na pravidelnou měsíční splátku. Díky tomu získáme určitý časový prostor pro řešení problémů, které nás dostaly do finanční tísně.

Důvodem, proč nemůžeme zaplatit, může být například i to, že jsme si nastavili příliš časné datum splátky. Při podpisu smlouvy jsme si to neuvědomili a teď řešíme, co s tím. Naštěstí existují vždy nějaké možnosti, jak ze situace elegantně vybruslit. V tomto případě například dodatkem ke smlouvě, což je to nejelegantnější řešení.

Náročnější situace nastane ve chvíli, kdy nám skutečně nezbývají peníze na zaplacení půjčky či úvěru. Mnoho poskytovatelů půjček však nabízí například možnost odložení splátek. Někteří tuto službu dokonce poskytují bez extra poplatků navíc. Jestli je to případ právě i vašeho věřitele, zjistíte z uzavřené smlouvy, kterou jste podepsali. V ní musí být veškeré podmínky a možnosti uvedené. Než se na bankovní či nebankovní dům tedy obrátíte s žádostí o odklad splátky, projděte si pečlivě vámi podepsanou smlouvu.

U některých finančních institucí je také možnost využít takzvaný krátkodobý odklad půjčky. Na jeden, dva nebo tři měsíce si uděláme od splácení pauzu. Dále je však třeba počítat s tím, že o dobu odkladu se nám pochopitelně prodlouží celková doba splácení úvěru, nebo se nám navýší měsíční splátky. Odložení platby tedy znamená, že splácení půjčky odložíme, aniž bychom jakkoliv porušili smlouvu o půjčce.

Věřitel může nabídnout i bezúročné odložení půjčky. To tedy znamená, že při pozastavení plateb nebude růst úrok. Toto pravidlo platí ve většině případů, ať už je to klasický spotřebitelský úvěr nebo třeba půjčka online.

Odklad nebo pozastavení půjčky

Finanční instituce většinou ve smlouvě počítají s tím, že se klient může dostat do situace, kdy nebude moci měsíční splátku uhradit. A toto pochopitelně ošetřili také ve svých smlouvách, které klienti podepisují.

Odložení půjčky většinou umožňuje pozastavit nebo dokonce i snížit měsíční splátky na předem stanovenou dobu. Záleží také pochopitelně na typu úvěru a na možnostech, které věřitel nabízí. Během tohoto odkladu tedy nemusíte hradit pravidelné měsíční splátky, avšak úroky z půjčky stále rostou. Doba splácení se tedy automaticky prodlouží o dobu odkladu, případně se navýší o úroky. Také je možnost hradit jen úroky, zatímco je měsíční splátka pozastavená.

V každém případě však počítejte s tím, že jakékoliv odklady splátek jsou v drtivé většině spojené s negativním zápisem do Bankovního i Nebankovního registru klientských informací a zůstávají tam ještě po dobu dalších 4 let po doplacení úvěru.

Čím dřív problém začnete řešit, tím lepší možnosti na vás čekají

Jestliže se dostáváte do finančních problémů, je důležité řešit vše co nejdříve. Sami věřitele kontaktujte, ideálně ještě před pravidelnou měsíční splátkou. A aktivně se snažte situaci řešit.

Možností, jak ze situace vybruslit, je i takzvaný splátkový kalendář. Finanční instituce vám může například snížit splátky na minimum, ale o to delší pochopitelně bude následně celková doba splácení. A o to dražší ve výsledku bude i celá půjčka. Zde je jedno, zda je to bankovní úvěr nebo třeba nebankovní půjčka online. Všechny finanční instituce v této situaci postupují podobně.

Výjimkou může být snad jen rychlá půjčka, která většinou slouží například na pokrytí menší částky do výplaty a je nutné ji následně celou splatit. Avšak i tato situace má řešení. Platí zde ostatně to samé: co nejdříve sami aktivně kontaktujte věřitele, popište mu svou situaci a snažte se domluvit na jejím řešení.

V případě, že nejde jen o jednu půjčku, ale začínáte mít potíže se všemi svými finančními závazky, je rozhodně na místě zvážit konsolidaci vašich úvěrů. Tedy zjednodušeně řečeno, sloučení všech vašich závazků do jedné půjčky. Sice se vám prodlouží doba splácení, ale budete mít měsíčně pouze jednu a obvykle navíc ještě nižší splátku. A jestliže jste dostatečně bonitní a dosud jste spláceli bez problémů, můžete s poskytovatelem vyjednat také mnohem lepší podmínky.

Odklad splátek u hypotéky

Náročnější řešení situace čeká ty, kteří se dostali do potíží se splácením hypotečního úvěru.

Zde můžete většinou využít odklad nebo snížení splátek. Měsíční splátku můžete, dle pravidel banky, odložit většinou třeba až o půl roku. Během této doby většinou nesplácíte jistinu ani nehradíte úroky, avšak stále splácíte poplatky za pojištění úvěru, pokud jej máte sjednané, a případně další poplatky uvedené ve smlouvě (správa úvěru a podobně).

Odkladem splátek pochopitelně dojde k prodloužení splatnosti úvěru a zároveň se zvýší i celková splatná částka. Navíc budete mít negativní záznam v Bankovním i Nebankovním registru.

Další možností je pak snížení měsíčních splátek, ani zde se však nevyhnete negativnímu záznamu v Bankovním i Nebankovním registru klientských informací. Zároveň se prodlouží celková délka úvěru.

Jestliže máte hypotéku rozdělenou na více úvěrů, je nutné podat žádost ke každému úvěru zvlášť. K žádosti bude nutné připojit nejen váš doklad totožnosti, ale rovněž i aktuální potvrzení vašeho příjmu. To hraje pochopitelně velkou roli v tom, zda vám poskytovatel vyjde či nevyjde vstříc. Některé banky si za využití těchto služeb účtují poplatky, jiné toto mohou provést zdarma. 

V případě, že jsou dlužníci dva nebo jich je více, postačí, když žádost podá jeden, avšak se souhlasem ostatních.

Přečtěte si něco dalšího