Rychlá půjčka.

Peníze do 15 minut od schválení klientům vybraných bank v pracovní dobu.

 • Rychle
 • Bezpečně
 • Jednoduše
Online půjčka až 250 000 Kč a bez poplatků.

06. 05. 2024 | Půjčka online

Jaké změny ve spoření na penzi vláda schválila?

Zpět na blog

V posledních letech se u nás zákonodárci intenzivně zabývají reformou důchodového systému. Primárním cílem je zajistit občanům naší země důstojný život i po odchodu do důchodu. A sekundárně přizpůsobit systém demografickým a ekonomickým výzvám, které jsou neodvratně před námi. V tomto článku se podíváme na jednotlivé změny detailněji.

Jaké změny ve spoření na penzi vláda schválila?

Kdy to všechno vypukne

Již v minulém roce vláda představila několik důležitých změn ve spoření na penzi. Novelu zákonů na sklonku roku podepsal i prezident, takže se nyní mohou implementovat i do našeho běžného života.

Změny jsou rozdělené do dvou fází. První fáze již odstartovala 1. ledna 2024. Ostrý start druhé fáze nyní ještě máme před sebou. Zákonodárci jej naplánovali na 1. července 2024. A protože důchodem život nekončí, pojďme s podívat, co již nyní platí a na co se můžete těšit od léta.

Změny platné od 1. ledna 2024

Změn, ke kterým došlo hned na začátku roku, je poměrně dost. Mění se daňové odpočty, k úpravám došlo i na straně výplaty prostředků, a navíc si budete moci dopřát nové způsoby spoření. Podívejme se na to detailněji.

 1. Spoření na stáří a daně

  Od letošního roku si můžete odečíst od základu daně dvojnásobek toho, co v minulosti, tedy 48 000 Kč. Odpočet v plné výši vám tak ušetří na daních 7 200 Kč. Do 30. června 2024 si do daňového odpočtu můžete započítat příspěvky převyšující 1 000 Kč, od 1. července 2024 následně částky převyšující 1 700 Kč.

  Slevu na dani přitom můžete uplatnit v součtu ze životního pojištění, penzijního spoření a z nového dlouhodobého investičního produktu. Optimální příspěvek pro využití všech daňových výhod ze spoření tak bude 5 000 Kč, od července 5 700 Kč.

  Mění se i podmínky u smluv sjednaných od 1. ledna 2024, na které přispívá zaměstnavatel. Nově si musíte vy sami ve svém daňovém přiznání při předčasném výběru (tzv. odbytném) zdanit příspěvek zaměstnavatele za posledních 10 let. Starší příspěvky zaměstnavatele za vás zdaní penzijní společnost. Pokud však požádáte o jednorázové vyrovnání, nebudete muset podle nových pravidel příspěvky zaměstnavatele dodaňovat vůbec.

 2. Co se mění při výběru naspořených prostředků

  Dále platí pro všechny nově sjednané smlouvy (tedy smlouvy od 1. ledna 2024) prodloužení minimální doby spoření nutné pro získání nároku na řádnou výplatu naspořených prostředků včetně státního příspěvku. Tohle kostrbaté sdělení vlastně říká, že si své peníze můžete bez sankcí vybrat po 10 letech spoření. Vedle toho však musíte také dosáhnout minimálního věku 60 let.

  Pokud jste si však sjednali smlouvu před 1. lednem, platí stále předchozí pravidla. Abyste bez sankce mohli vybrat své naspořené peníze, musíte spořit alespoň 5 let. A stejně jako výše dosáhnout i 60 let věku.

  Změny postihly i čerstvě plnoleté. Pokud svým dětem spoříte na stáří, budou mít nyní nově v 18 letech 24 měsíců na to, aby se rozhodly, zda chtějí část naspořených peněz vybrat. Mohou tak prostřednictvím tohoto penzijního produktu efektivně řešit své finance, novou životní etapu či studia. Může to být zajímavá alternativa k jiným zdrojům peněz (např. k půjčce v rodině či financování prostřednictvím produktu nebankovní půjčka).

  Má to však svá „ale“. Dítě si musí spořit v doplňkovém penzijním spoření minimálně 10 let a vybrat může maximálně jednu třetinu naspořených peněz. Pokud tyto podmínky nesplní, bude muset sáhnout jinam.

 3. Jak se rozšiřují možnosti spoření

  Další změny se týkají všech lidí, kteří si doposud spoří v tzv. transformovaném fondu („starém“ penzijku). Nyní si mohou poté, co přeruší spoření na původní smlouvě, sjednat i doplňkové spoření, aniž by o starou smlouvu přišli. Výhodou je, že si tak zachovají své předchozí vklady v bezpečí transformovaného fondu, ale mohou dosáhnout vyššího potenciálního výnosu v doplňkovém penzijním spoření.

  Tuto změnu stačí jen písemně oznámit společnosti spravující dosavadní smlouvu. Ta tuto smlouvu zakonzervuje. Dále si pak můžete založit smlouvu novou, a to dokonce i u jiné společnosti, než u které máte tu stávající, nyní již zakonzervovanou.

  A poslední změna platná již od 1. ledna – zavádí se nový alternativní účastnický fond. Od něj můžete očekávat poněkud volnější investiční strategii a různorodější investiční nástroje. Tento fond je vhodný pro ty, kteří jsou schopní přijmout vyšší riziko, za což ale zároveň očekávají i vyšší výnos.

Změny platné od 1. července 2024

Od léta se můžete těšit na zvýšení státního příspěvku ze současných 230 Kč na 340 Kč. Na maximální státní příspěvek však dosáhnete až při měsíční úložce 1 700 Kč. Od této výše měsíční úložky už státní podpora dále neroste. 

Navíc stát bude přispívat až tehdy, když si na svou smlouvu budete měsíčně spořit alespoň 500 Kč. V tom případě dostanete od státu stokorunu. Dosud stát přispíval všem, kteří si na smlouvu spořili alespoň 300 Kč měsíčně.

Bohužel špatnou zprávu máme pro všechny starobní důchodce. Stát už jim na jejich smlouvy od 1. července přispívat nebude. Penzijní produkty tak v tomto pro ně ztratí jisté kouzlo. Stále však budou zajímavou alternativou k jiným typům spoření.

Ještě podotkněme, že o dosud připsané státní příspěvky lidé ve starobním důchodu samozřejmě nepřijdou. Ty jim už, pokud dodrží i další podmínky, zůstávají.

Změny ve spoření na penzi, které vláda schválila, představují komplexní a promyšlený přístup k reformě důchodového systému. Některé změny uvítáme, jiné nikoliv. Bezesporu však nyní stojí za to nahlédnout do svých smluv a ověřit si, jak se nás jednotlivé změny dotknou. Zvláště pak zvýšení minimální hranice pro získání státního příspěvku či úprava daňových úlev.

Přečtěte si něco dalšího