Rychlá půjčka.

Peníze do 15 minut od schválení klientům vybraných bank v pracovní dobu.

  • Rychle
  • Bezpečně
  • Jednoduše
Online půjčka až 250 000 Kč a bez poplatků.

03. 02. 2023 | Nebankovní půjčka

Požádal vás blízký přítel, abyste se stal jeho ručitelem? Řádně to zvažte!

Zpět na blog

Jestliže se váš kamarád, příbuzný nebo i rodinný člen dostane do problémů, určitě rádi pomůžete. Ne vždy se ale pomáhá jen radou nebo dobrým slovem, občas se jedná o pomoc finanční. Mohou nastat i situace, kdy vás tento blízký člověk požádá o poměrně velkou laskavost – abyste se stali ručitelem u jeho půjčky.

Požádal vás blízký přítel, abyste se stal jeho ručitelem? Řádně to zvažte!

Co to znamená ručit?

Pokud jste se rozhodli někomu ručit v rámci většího úvěru, měli byste tuto osobu velice dobře znát a plně jí věřit, že svoje závazky bude splácet. Jestliže nebude, vše půjde rovnou za vámi a nechtěně se můžete dostat do situace, kdy platíte dluh, který ani není váš.

Ručit někomu znamená zavázat se splatit jeho pohledávku v případě, že dlužník řádně nesplácí. Je to způsob zajištění dluhu a zpravidla lidé ručí svým blízkým, příbuzným a občas kamarádům. Prostě lidem, kterým věří.

Ručení musí mít písemnou formu, tudíž to můžete považovat za smlouvu mezi věřitelem a ručitelem. Smlouvu i veškeré podmínky a náležitosti kolem je určitě lepší řádně zkonzultovat s právníkem předtím, než se upíšete k břemenu na dlouhé roky.

Ručitelem nemůže být každý

Pokud přemýšlíte o možnosti stát se ručitelem, především musíte být způsobilý uzavírat smlouvy a splnit podmínky věřitele. Ty mohou být občas opravdu náročné a ne každý jim dostojí.

Někteří lidé ručiteli být nemohou, a to kvůli bonitě, finanční situaci a dalším překážkám. Jestliže se chcete vyhnout byrokratickému kolotoči, nebankovní půjčka je většinou flexibilnější a její poskytovatelé žadateli často vycházejí vstříc.

Existuje i možnost, že ručitelů bude více než jeden. V této speciálním situaci si v případě nesplácení závazku dlužníkem celý dluh dělí ručitelé mezi sebe. Buď rovným dílem, nebo každý ručí jen za určitou část. Tuto variantu ale musí přesně a jasně definovat smlouva.

Vznik a zánik ručitelské povinnosti

Ručení vzniká v momentě, kdy se prohlásí písemně. Do smlouvy se poté uvedou podmínky, na kterých se strany dohodly.

Například doba trvání ručení. Ta může být tak dlouhá, jak dlouhý je závazek k věřiteli, ale také třeba jen na přesně stanovenou dobu.

Ručitelské povinnosti končí, když dlužník úvěr splatí a nemá vůči věřiteli žádný závazek. Naopak dluh nezaniká smrtí dlužníka, i když by se to mohlo zdát logické. Jestliže zemře ručitel, ručitelské povinnosti přechází automaticky do dědického řízení.

Celý ručitelský závazek má tzv. akcesorickou povahu. To znamená, že se vše odvíjí od toho, co se zrovna děje s původním dluhem. Například tedy, zda dojde k jeho splacení, změně, žalování dlužníka atd.

Jak je to se splácením?

Věřitel si může vyžádat splacení dluhu ručitelem v momentě, kdy nastane jedna z následujících situací:

  • Dlužník neplní svou povinnost vůči věřiteli, a to ani po písemném vyzvání.
  • Dlužníkovi nebylo možné poslat vyzvání kvůli překážce (například neznámá adresa).
  • I když byl dlužník vyzván k plnění, výzva nemá účinek například z důvodu insolvence.

Když vás blízká osoba poprosí o ručení a vy na to kývnete, určitě není nutné si hned představovat den, kdy vám dojde výzva k zaplacení dluhu. Musíte ale počítat i s touto možností. Pro tento případ je dobré mít finanční polštář. Pokud ale zrovna financemi nedisponujete, můžete zapřemýšlet nad úvěrem, který by vám v této situaci mohl pomoci překlenout nejhorší období. V případě, že byste si jej chtěli vyřídit rychle, nebankovní půjčka online může být to, co hledáte.

Na postu ručitele je nevýhodné, že bohužel nemůžete ovlivnit, jak pravidelně a jestli vůbec bude dlužník splácet. Nemusí se ani jednat o to, jestli má peníze, ale může být třeba ve splátkách nepořádný, nebrat to jako prioritu nebo se jen rozhodne ze své situace vytěžit maximum. Je samozřejmě možné, že chyba ve splácení nastane omylem. Proto si se svým známým promluvte a pokuste se situaci vyřešit domluvou.

V momentě, kdy jako ručitel zaplatíte dluh za dlužníka, stáváte se věřitelem a můžete vymáhat svoje peníze zpátky. Dlužník už by měl mít od původního věřitele informaci, že jste jeho dluh splatili. Teď by měl očekávat, že má závazek vůči ručiteli – vám.

Pokud vám vymáhání dluhu na vás připadá neoprávněné, braňte se. Můžete odepřít právo plnění, ale pouze v případě, že na straně věřitele došlo k prokazatelnému porušení podmínek smlouvy. Například, že se celá smlouva zakládá na nepravdivých informacích nebo vám věřitel zatajil nutné údaje. Ovšem k této variantě dochází velmi zřídka.

Ručit, nebo neručit? A co když si to rozmyslím?

Souhlasili jste, že budete ručitelem, ale poté vás zastihly výčitky a těžká hlava? Existuje způsob, jak se z této situace vyvázat. Musíte k tomu mít dlužníkův souhlas a poté se domluvit s věřitelem na změně ve smlouvě. Zpravidla dochází ke změně ručitele nebo zástavě majetku. Nezaručíme vám ale, že tento proces projde bez komplikací. Dlužníkovi se nemusí chtít něco měnit, případně věřitel na to nemusí přistoupit.

Než se jako ručitel někomu upíšete, myslete především na to, že při schvalování dalších úvěrů se bude brát váš ručitelský závazek v potaz. Ovlivní totiž vaši bonitu. A například v případě, že by nastala nějaká nenadálá situace a půjčka ihned by vám spoustu věcí vyřešila, ručení vám její získání může trošku zkomplikovat. Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech a také na instituci, u které si o úvěr žádáte. Nebankovní společnosti jsou při posuzování půjček zpravidla shovívavější.

Pokud už se na tuto cestu vydáte, je důležité si uvědomit, že ručíte nejen svými příjmy, ale i svým majetkem. Jestliže vaše finanční situace není nejstabilnější, mohli byste se dostat do dluhové spirály a dokonce i do exekuce. Dobře proto ručení zvažte.

Přečtěte si něco dalšího